27 آبان 1399
19 views
نظر %

ایمنی برج خنک کننده یکی از مهمترین عناوین تاثیر گذار بر آسایش افراد به شمار میرود. اقدامات ایمن سازی د ر راستای بهبود سطح کیفی کولینگ تاور انجام میشود. زیرا با رعایت این نکات در هنگام استفاده و راه اندازی دستگاه آسوده خاطر خواهید بود. همچنین تکمیل فرایند ایمنی میتواند به شما در هزینه‌های سالیانه تعمیر و نگهداری کمک شایاینی بکند. از این رو این تمهیدات باید تحت نظر بازرسان تاسیسات و مهندسی انجام گیرد. دانستن چگونه آماده سازی برج و مهار کردن خطرات احتمالی از جمله این اقدامات ایمنی برج خنک کننده است. بازدید قسمت‌ها و قطعات داخلی ساختمان کولینگ تاور برای شناسایی نقاط دارای خوردگی و بر هم خوردگی اجزاء چوبی از جمله موارد بسیار ضروریست . این بازرسی نظری شاید لازم شود که با امتحان نمودن خوردگی جزیی و در شرف تشکیل همراه باشند . در این صورت تعلل در انجام آزمون جایز نیست.

ایمنی برج خنک کننده

اقدامات ایمنی مهم برای روشن نمودنبرج خنک کننده

وقتی دمای مرطوب بیش از صفر (بالای F 32 ) درجه باشد و آثاری از پایین آمدن آن وجود نداشته باشند گام‌های زیر را برای رعایت ایمنی برج خنک کننده انجام دهید:

 • آب حوض سرد تا از سطح لازم باشند.
 • شیرهای مسیر فرعی آب بسته .
 • کنترل درست عمل ک نمودن سیستم خالص سازی و آب جبرانی .
 • کلیه شیر های خاموش نمودن برج باز شود.

ب- شروع سیستم گردش آب

 • پمپ‌ها یکی بعد از دیگری روشن می‌شوند تا به سیستم گردش آب برج شوک وارد نشود.
 • زمان بین روشن نمودن پمپ‌ها کافی باشد تا از اتفاق گرفتگی پیشگیری شود.

ج- روشن نمودن پروانه برج خنک کننده

 • چنانچه برج در اثر خاموش ماندن خشک شده باشد. قبل از روشن نومدن پنکه دو روز جلوتر جریان آب برج برقرار می شود تا از شکستن اجزای چوب خشک در اثر ارتعاش پیشگیری شود.
 • دستور روشن نمودن موتور پنکه به دقت رعایت شود.
 • کسی از افراد پرسنل در حواشی پنکه نباشد.
 • رفع موانع حرکت پنکه
 • کنترل سطح روغن در جعبه دنده
 • برحسب ضرورت تعداد پنکه های روشن تعیین می شود. شاید روشن نمودن همه سلول های برج لازم نباشد.
 • اگر کلید ارتعاش قطع می کند. تلاش مجدد روشن نمودن درست نیست. باید علت را یافت

رعایت مواردی که برای ایمنی برج خنک کننده ضرورت دارد چیست؟

 • روشن نمودن کبریک یا فندک- در برج اجزاء قابل اشتعال زیادند. بنابراین باید از روشن نمودن کبریت یا فندک و انداختن ته سیگار در برج خودداری شود.
 • نگهداری وسیله مکانیکی – برای وسیله مکانیکی برج باید کلید اطمینان قطع برق نصب نمود تا موقع سر و کار نفر با وسیله مکانیکی (پنکه و متعلقات آن )احتمال سانحه ای وجود نداشته باشند.
 • لرتعاش وصدا – از ارتعاش و صدای غیر نباید صرف نظر نمود. در صورت وقوع باید ردیابی و اصلاحات لازم انجام شود. برای اصلاع به موقع می توان کلید ارتعاش غیر متعارف الکتروموتور پروانه برج خنک کننده را خاموش کند. اگر الکترو موتوری از کار ایستاد بدون رفع عیب نباید آن را مجدداروشن نمود.
 • قطره برگردان و پر کننده- امکان دارد ولی سطح تر و لیز آن قابل اطمینان نمی باشد. جهت بازرسی قطره برگردان ها از راهروری تعبیه در هر سطح برج می توان استفاده نمود اما پر کننده های برج رابایستی از طریق ورودی هوا مورد دقت قرار داد. چنانچه بازرسی قطره برگردان یا پر کننده های برج  بستن داربست را ایجاب نماید. بلافاصله پس از بازرسی باید داربست را جمع نمود.
 • دسترسی به اجزاء دارای – حرکت درقیف پنکه هر سلول دریچه بازرسی تعبیه می شود. تا از آن پنکه و متعلقات آن را بتوان مورد بررسی قرار داد. تکنسین باید به روش کار بازرسی و مخاطراتی که در پیش است که آشنا باشد و از حرکت مخاطره آمیز پر هیز نماید.

 

 • اقدامات راه اندازی برج خنک کننده

بررسی قطعات داخلی

 • گارد کوپینگ – چنانچه گارد کوپلینگ به هر علتی باز شده باید نخست گارد را در نصب و سرویس و سپس شافت را راه انداخت.
 • گریسکاری-دستورات سازنده را در خصوص گریسکاری باید دقت به کار گرفت. اضافه روان کاری از نظر ایمنی برج خنک کننده توصیه نمی شود.
 • گردش آب سرد- تشکیل یخ در برج ایمنی را تهدید می کند و می تواند به برج خسارت بزند. لذا باید دستور مربوط به دایر نمودن برج را وقتی که دما محیط ؟ و کمتر باشد به کار برد.
 • رطوبت اجزای چوبی- اجزای چوبی در برج رطوبت جذب می کنند و به حالت اشباع از آب در می آیند. اگر برج متناوبا روشن و مورد استفاده قرار می گیرد. لازم است اجزای چوبی آن در حالت تر نگهداری شوند تا ترک نخورند. این موضوع در مناطق خشک که رطوبت نسبی هوا پایین است. از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 • شیمی آب – تبخیر آب برج شیمی آب در گردش را تغییر می‌دهد. در نتیجه باید وضعیت آب را در زیر نظر گرفت و برنامه خالص سازی آن را منظم اجرا در آورد و برای اقدامات ایمنی برج خنک کننده درست شاید لازم باشد از خدمات فنی متخصصان مجرب استفاده شود.

نقشه فوندانسیون برج خنک کننده

 


نویسنده مطلب تجهیز صنعت تتا تولید کننده