محاسبه میزان مصرف آب در برج خنک کننده فایبرگلاس

میزان مصرف آب در برج خنک کننده از مواردی می‌باشد که باید در هنگام طراحی و خرید یک برج خنک کننده به آن توجه کرد،مقدار مصرف آب در هر برج متفاوت است. اصولا اساس عملکرد در برج خنک کن بر مبنای تبخیر سطحی آب میباشد. به همین علت کم شدن دمای مایع و خنک کردن آن با عمل تبخیر صورت می‌گیرد. بیشتر مناطق ایران اقلیمی گرم و خشک دارد، پس برج خنک کن انتخابی در اینگونه مناطق باید آب کمی مصرف کند. همانند برج‌های خنک کننده هیبریدی که مقدار مصرف آب در آن کمتر از کولینگ تاور مرطوب است. در این مقاله قصد داریم پارامترهای ثاثیرگذار بر میزان مصرف آب در برج خنک کننده را مورد بررسی قرار دهیم. کارشناسان شرکت برج خنک کن به صورت آنلاین همواره پاسخگو شما حهت محاسبه آب جبرانی برج‌های خنک کننده هستند.


پارامترهای تاثیرگذار بر میزان مصرف آب در برج خنک کننده 

شش معیار یا پارامتر وجود دارد که تعیین کننده میزان مصرف آب در برج خنک کاری می‌باشد. این عوامل عبارت از فشار آب در چرخش، دمای هوای تر، سیکل تلغیظ طراحی شده و مقدار نرخ پرتاب مایع در یک برج خنک کن. محاسبه آب جبرانی برج‌های خنک کننده باید به نحوی باشد که این موارد را در برگرفته و از قلم نندازد. مایع جبرانی برای جایگزین نمودن آب از دست رفته از طریق بخار،قطره،تخلیه و نشتی به سیال در گردش اضافه می‌شود. طراحی اولیه سیستم‌ها بر طبق گرمترین ویژگی‌های آب و هوایی با توجه به وضعیت اقلیمی میباشد. در واقع میزان مصرف آب در کل برج خنک کننده از محاسبه بلودان، تبخیر و پرتاب مایع حاصل می‌گردد.

مطلب مرتبط با انواع بخش های طراحی برج خنک کننده کلیک نمایید.


مقدار مصرف آب در برج خنک کن به دلیل بلودان 

میزان آبی که در یک برج خنک کن در بازه زمانی معین از سیستم خارج می‌شود. سپس در ادامه به جای آن آب میکاپ وارد دستگاه شده به بلودان معروف می‌باشد. هدف بلودان از تخلیه نمودن آب در برج این بوده که غلظت رسوب موجود در سیال را ثابت نگه دارد. علاوه بر این ثبات یون‌ها و HP آب در برج خنک کن را هم بلودان (Blue Down) عهده‌دار می ‌باشد. در محاسبه آب جبرانی باید میزان بلودان برج خنک کننده مشخص بشود که مقدار آن تابعی از نرخ تبخیر است.


تاثیر دمای ورود و خروج آب بر میزان مصرف آن در کولینگ تاور 

میزان دمای ورود آب به یک برج خنک کاری بر اساس سانتی‌گراد محاسبه و تعیین میشود. که این مقدار دمای ورود مایع در تابستان متفاوت است و باید مجزا حساب گردد. اگر این دما افزایش یابد میزان مصرف آب در برج خنک کننده هم نیز زیادتر خواهد شد. دمای خروج آب از برج خنک کن را هم بر طبق سانتیگراد وارد می‌نماییم و مقدار آن هم در تابستان باید جدا اعلام بشود. دمای مرطوب محیط تعیین کننده دمای خروجی برج میباشد که هنگام خروج سه درجه بالاتر از دمای تر می‌رود. در هنگام محاسبه هر چه دمای خروج پایین‌تر باشد مقدار مصرف آب در برج خنک کن بیشتر می‌شود.

مقاله جامع و توضیحات گسترده در خصوص نحوه انتقال حرارت در برج خنک کننده را مطالعه نمایید.


مصرف مایع در برج خنک کن به دلیل پاشش قطرات 

هدر رفتن آب بر اساس پاشش قطره‌های مایع به خارج در کولینگ تاور مدار باز از موارد افزایش مصرف می‌باشد. که این اتفاق در برج‌های هیبریدی، مکعبی و کراس فلو با به کار گیری قطره گیرهای ثابت کاهش یافته است. برای نشان دادن مقدار هدر رفت آب از فاکتور نرخ پرتاب قطرات آب بهره می‌گیریم. که طبق مکانیزم برج خنک کن و شدت جریان سیال در محل نصب سنجیده میشود. هر چقدر مقدار نرخ پرش آب در برج بیشتر شود پرتاب نیز افزایش می‌یابد و آب زیادتری مصرف میگردد. در نتیجه طراحی باید به نحوی شکل گیرد که میزان مصرف آب در برج خنک کن کمترین حد ممکن باشد. شرکت برج خنک کننده همواره دقیق‌ترین محاسبات مقدار آب مصرفی کولینگ تاور را انجام می‌دهد.


نویسنده مطلب دکتر علی مرادی